Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
van zelf, dat de grond behoorlijk moet losge-
maakt worden. Ook het bestrooijen van den
grond met gips zal voor den vlasbouw aap te ra-
den zijn, zoo die weinig kalk bevat of met zuren
niet opbruist.
De gewone Knollen of rapen bevatten veel
eiwit, en dus ook veel stikstof; verder bezitten zij
kalk, soda, potasoJi en phosphorzuur in groote
hoeveelheid, alsmede eene in verhouding vrij aan-
zienlijke hoeveelheid van zwavel en bruinsteen.
Knollen zijn alzoo' niet zoo arm aan bestanddee-
len, als men oppervlakkig wel zoude gelooven,
en daarop grondt zich dan ook hunne waarde als
veevoeder, en hunnen invloed op het voortbrengen
van melk. Vele verbouwen de knollen op onge-
mest land, maar hebben dan ook door ondervin-
ding geleerd, dat zij dit sterk uitputten. Op som-
mige gronden willen de knollen in het geheel niet
gelukken, waarschijnlijk omdat deze een of meer
van hunne hoofdbestanddeelen missen. Het schijnt,
dat het sterk bev9chtigen van den akker met gier,
die zwavelzuur bevat, eene zeer gunstige werking
uitoefent, en waar dit niet behoorlijk werken
mogt, zal het bemesten met guano eene goede
dienst bewijzen. Welligt zal het nog wel het
beste zijn om de gier zelve met eenigen guano
aan te mengen.
Thans hebben wij bij de voornaamste gewassen
stilgestaan en aangetoond, hoe men bij vele, door