Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
wanneer liet land slechts eene gewone bemesting
geniet. Bij de behandehng met gips evenwel, zal
het land, als niet volkomen bemest, minder tot
wintervrucht geschikt zijn; maar dit is geen na-
deel, want de hennep treedt alsdan uit de rij der
gewassen, die stalmest vereischen, en men kan
daarvoor in de plaats met meer voordeel andere
verbouwen, die de stalmest werkelijk noodig heb-
ben. Alleen dient hier nog opgemerkt te wor-
den, dat, bij eene dergelijke hennepteelt, vooral
het diep omploegen van den grond is aan te ra-
den, ten einde daardoor de stoffen,, die met het
water diep in den grond gedrongen zijn, meer
naar boven en alzoo meer met de wortels in
aanraking te brengen.
De bestanddeelen van het Vlas wijken van die
van den hennep eenigzins af. Bij dit gewas is
het kiezelzuur een hoofdbestanddeel, daarop volgt
de kalk, dan het phosphorzuur, dan potasch en
soda, die bijna in gelijke hoeveelheid aanwezig zijn;
terwijl het, in vergelijking met den hennep, ruim
eene dubbele hoeveelheid zwavel bevat. De kool-
stof en zuurstof vormen voor verre weg het groot-
ste gedeelte zijne luchtvormige bestanddeelen en
er is slechts weinig stikstof aanwezig. Wij mogen
dus besluiten, dat, bij eenen niet geheel humus-
armen grond, de gier goede dienst zal bewijzen,
vooral wanneer zij met zwavelzuur is behandeld,
en er eenig keukenzout is bijgemengd. Het spreekt
ir