Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
im
slechts in het najaar, maar ook nog in het
daarop volgende vooi^'aar bemesten. Intusschen
kan men door het land met gips te bestrooi-
jen, en dit tevens te overgieren, zelfs op eenen
vrij ligten grond, betere uitkomsten verkrij-
gen, dan de gezegde sterke bemesting immer
oplevert.
Wanneer wij ook de bestanddeelen van den
hennep nagaan, dan vinden wij daarin eene
aanmerkelijke hoeveelheid koolstof, maar weinig
stikstof, terwijl in de asch, welke de plant in
ruime hoeveelheid oplevert, vooral kalk het voor-
naamste bestanddeel uitmaakt. Op den kalk vol-
gen potasch, kiezelzuur, phosphorzuur en zwavel-
zuur. Om den kalk en de zwavel aan te brengen,
is vrij wat mest noodig, doch minder voor de
overige bestanddeelen. Wanneer nu de grond niet
van humus ontbloot is, kan men door gips de
benoodigde hoeveelheid kalk en zamel aanvoeren,
en de uitkomst zal, bij den oogst, zelfs de hoog-
ste verwachting overtreffen, zoowel ten aanzien van
de hoeveelheid als van de hoedanigheid. Op die
wijze laat zich meermalen, bij goed overleg, mest
besparen, die anders, even als in dit geval, ver-
loren gaat. Terwijl de hennep, behalve van den
kalk, van alle andere bestanddeelen die tot win-
tergraan benoodigd zijn, betrekkelijk weinig op-
neemt, zoo is het duidelijk, dat alle op hem vol-
gende wintervruchten vrij goed moeten gelukken,