Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
is waardoor vele steensoorten, aan de lucht bloot-
gesteld, vaneenvallen of verweeren; dat het blee-
ken van het linnen op hare inwerking berust, en
dat, zoo zij in haren oorspronkelijken toestand op
eenmaal van do aarde konde verdwijnen, mensch
en dier en plant zouden ophouden te bestaan. De
zuurstof is gewis de meest algemeen verspreide,
maar ook de belangrijkste stof op aarde.
"Wij gaan thans over tot de beschouwing van
eene tweede, insgehjks luchtvormige stof, doch
welker overige eigenschappen geheel tegenoverge-
steld zijn aan die van de zum^stof; de
iStihstoJ" namelijk. Deze wordt aldus genoemd,
omdat zij in zuiveren toestand, onvermengd met
de zuurstof, het dierlijke leven vernietigt, mensch
en dier doet stikken. Doch niet alleen hier-
door staat zij juist tegen de zuurstof over, maar
ook daarin, dat, terwijl de eerste eene groote
neiging heeft om zich met alle ligchamen te ver-
binden, zijdaarentegen, deze geneigdheid ge-
heellijk mist, en zoolang zij in zuiveren en on-
vermengden toestand is, bijna met geene andere
stoffen eenige verbinding aangaat. Bovenal echter
moeten wij doen opmerken, dat onze dampknng
voor het grootste gedeelte uit stikstof bestaat, die
daarin met de zuurstof wel niet scheikundig ver-
bonden, maar toch werktuigelijk vermengd is.
Het schijnt als of de hooge wijsheid des Schep-
pers de stikstof verordend hoeft, om de zoo