Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
Ook de WUeKen zijn van gelijken aard. Vrij
algemeen is men van gevoelen, dat zij betrekke-
lijk Aveinige stoffen aan den grond onttrekken,
en zoolang er zicli nog geene peulen gevormd
hebben, is zulks volkomen juist, terwijl zij dan
slechts alleen potasch en kalk ojinemen; maar zoo-
dra het zaad zich begint te vormen, verbruiken
zij mede eene groote hoeveelheid phosphorzuur
en zwavel. Men ploegt de wikken dik^vijls tot
groene bemesting onder, en dit is, volgens hare
zamenstelling, zeer goed gezien. Immers, langs
dezen weg wordt er koolzuur en ammoniak ge-
bonden, en de potasch in eenen oplosbaren staat
gebragt. Voor de wikken, die men tot veevoe-
der bestemt, is overigens het gipsen zeer aan te
prijzen; want zij hebben niet alleen kalk, maar
ook zwavel noodig, en juist deze bestanddeelen
vermeerderen haar voedingsvermogen.
Het zaad van de Boetetveit is zeer voedzaam
en komt veel met de rogge overeen, zoodat dit
gewas dan ook eenen gelijken grond en dezelfde
bemesting vordert.
De J/cMMcp-teelt levert ons een der duidelijkste
voorbeelden op van mestbesparing, en tevens van
mestverspilling. Wij weten, dat velen de hen-
nep-akkers zeer sterk bemesten, en daartoe vooral
geheel verrotten mest aamvenden, om zoo veel
te meer onverbrandbare stoffen in den grond te
brengen; terwijl sommigen zelfs het land niet
1 I
k