Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iii7
^•vaarop deze proef genomen werd, overigens
vruchtbaar was, zoo werd liet aanbrengen van
hont-asch voor niet noodzakehjk gehouden; doch
hierin dwaakle men, zoodat deze proef, juist door
het gemis van deze stof mislukte, en op nieuw
moest herhaald worden. Bovendien behoort men
niet te weinig gips te gebruiken, omdat het wa-
ter, bij het steeds dieper doordringen in den
grond, telkens eene genoegzame hoeveelheid daar-
van moet kunnen mede voeren.
De werking, die het gipsen op de Klaver uit-
oefent, zal thans niet nader verklaard behoeven te
worden. Er is gezegd; hoe zich het gips oplost en
ontleedt, en hoe het zwavelzuur zich met den am-
moniak in den grond verbindt en den kalk los-
maakt, die weder met andere stoffen,, welke zich in
den grond bevinden, zooals met het koolzuur,
verbindingen aangaat. Omdat echter de ontleding
van gips zonder «het aanwezen van ammoniak niet
kan plaats hebben, zoo kan deze stof alleen op
goede landen de gewenschte uitwerking doen. Op
slechte, magere gronden oefent het gips dan ook
geenen invloed uit. Zeer, waai'schijnlijk zal in dit
geval eene ligte bemesting met guano eene goede
uitkomst opleveren.
De roode klaver bevat even als lucérne veel
kalk en potasch, doch minder phosphorzuur en
stikstofhoudende bestanddeelen, maar daarente-
gen eene niet onbelangrijke hoeveelheid zYavel.