Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'loT>
er van deze niet veel in den grond voorhanden
behoeven te zijn;
2) zij vordert de grootste hoeveelheid kiezel-
zuur, zoodat phosphorzuur, potasch en zwavel bij
haar eene ondergeschikte plaats innemen; en
o) zij heeft eene sterke groeikracht, zoodat zij,
volgens het gewigt, de minste hoeveelheid stof-
fen aan den grond ontneemt; want wanneer
eene bepaalde oppervlakte gronds 1900 pond
tarwe oplevert, dan zal men van eene gelijke
oppervlakte slechs 1200 pond haver verkrijgen.
Hierdoor is het duidelijk, waarom de haver,
op betrekkelijk mindere gronden, evenwel welig
groeit, en zelfs daar nog met voordeel kan wor-
den verbouwd, waar alle andere korensoorten
niet meer voort willen.
Wil men zich met goed gevolg op het verbou-
wen van haver toeleggen, dan moet het land
voor den winter vrij diep worden omgeploegd,
ten einde de lucht, zoo veel mogelijk, het kiezel-
zuur oplosbaar maakt, terwijl, zoowel de korrel
als het stroo, dit zuur in eene aanmerkelijke hoe-
veelheid noodig heeft.
In zamenstelling komt de tlierst met de haver
overeen, doch zij bezit niet die sterke groei-
kracht. Op magere gronden, bij eene overigens
goede bewerking, gedijt zij het beste, en zoo
komt hier weder de ondervinding volmaakt over-
een met de lessen der wetenschap.