Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
Zonder haar kan niet een enkel ligchaam branden;
terwijl zij zich bij elke verbranding met de zamen-
stellende deelen van het verbrandende ligchaam ver-
bindt. Zoo is het ook deze zelfde luchtsoort > die
bij de ademhaling van menschen en dieren in het
ligchaam wordt opgenomen, en in den eigenlijken
zin het leven onderhoudt; want zonder haar zou-
den wij dadelijk sterven. Van hier ook, dat men
haar niet oneigenlijk met den naam van levens-
lucht heeft bestempeld. De zuurstof verbindt zich
wijders met alle metalen, meermalen in verschil-
lende hoeveelheid, en daardoor ontstaan de zoo-
genoemde oxyden en oxyüulen, waarvan er som-
mige ook voor den landbouwer hoogst belangrijk
zijn, en daarom later afzonderlijk behandeld zul-
len worden. Behalve de oxyden levert de ver-
binding der zuurstof met andere ligchamen ook
de zoogenoemde zuren op; bij eenige van welke
wij in het vervolg opzettelijk zullen stilstaan. Wat
nu de eigenlijke planten betreffen, ook bij deze
speelt de zuurstof eene hoogst belangrijke rol,
daar zij voor hare voeding volstrekt onmisbaar
is. In het kort, bijna overal werkt de zuurstof,
overal oefent zij haren invloed uit, en terwijl
zij het bestaande dikwerf vernietigt, zoo is zij
even zeer werkzaam om aanhoudend nieuwe lig-
chamen voort te brengen. Ten bewijze daarvan
moge strekken, dat het roesten van het ijzer al-
leen door haar wordt bewerkt; dat zij de oorzaak