Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lol
steeds, wegens de geaardheid van den grond,
kleine en hgte korrels verkrijgt.
De &nrst bevat veel minder verbrandbare stof-
fen , en wel in het bijzonder minder stikstofhou-
dende bestanddeelen, dan de tarwe en de rogge.
De koolstofhoudende bestanddeelen zijn reeds daar-
om in minder hoeveelheid aanwezig, en ook omdat
de plant zelve veel kleiner is, dan de beide vo-
rige. Onder hare vuurvaste bestanddeelen staat
mede het phosphorzuur boven aan, schoon zij er
iets minder van bevat dan de rogge en de tarwe.
Op het phosphorzuur volgt het kiezelzuur, en
vervolgens de soda in mindere hoeveelheid; ter-
wijl wij hier slechts, weinig potasch en kalk aan-
treffen. Het zwavelgehalte is iets grooter, dan
bij de overige graansoorten. De garst is eigen-
lijk eene teedere plant, die eene rijke bron van
voedsel behoeft, om welig te groeijen. Omdat zij
veel minder kalk dan de vorige graansoorten
vereischt, zoo kan zij onmiddellijk na de tarwe
worden verbouwd, wanneer het land voor het
overige niet is uitgeput. De grond moet echter
zeer goed zijn toebereid, en eene bemesting met
groen ondergeploegde wikken is voor de garst zeer
voordeelig; want de overblijfselen der wikken ma-
ken den grond niet alleen los, maar bevorderen ook
het oplossen van het geschikte voedsel bijzonder. —
Ook op grond hiervan, schijnt de garst na aard-
appelen en zomerknollen bijzonder goed te'gelukken.