Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■W"
loO
landen echter volgt zij gewoonlijk dadelyk na tarwe-
Het is echter eene zeer gewigtige vraag, of men
hierbij wijsselijk handelt. Kogge en tarwe hebben
als het ware dezelfde behoeften; doch dezelfde uit-
gestrektheid gronds, die van de tarwe 7 a 8 mud
meel, zonder zemelen levert, geeft van de rogge,
slechts 3 ä 6 mud, zoodat deze reeds daarom
minder onverbrandbare bestanddeelen vordert.
Hierbij komt nog, dat de rogge eene veel ster-
kere groeikracht bezit, en dus stoffen opneemt,
die minder gemakkelijk oplosbaar zijn. Ook ge-
lukt een rogge-verbouw dadelijk na de tarwe al-
leen op klei-landen, waar men bovendien aan eene
sterke bemesting gewoon is, en waar dus veel
ammoniak in den grond opgenomen wordt, die
weder aan de planten wordt afgestaan. In alle
geval echter is het evenwel beter, om, alvorens de
rogge op het tarweland te brengen, eerst eene
hakvrucht te telen, omdat hierdoor de verwe-
ring der vaste bestanddeelen van den grond, tot
gedeeltelijke voeding der rogge, des te beter
wordt bevorderd. Het land, waarop achtereen-
volgens graan geteeld wordt, levert doorgaans
weinig en slecht ontwikkeld zaad op. Doen zich
echter bijzondere omstandigheden voor, welke het
doen volgen van rogge na tarwe dringend vor-
deren, dan is eene ligte bemesting met guano
bijzonder aan te prijzen ; en dit laatste in hot al-
gemeen verdient overal aanbeveling, waar men