Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'148
voor het neerslaan van het zaad te vreezen heeft.
Wel wordt door sommigen zoowel de i'ijen-teelt
als het omwerken van den grond voor granen,
onvoorwaardelijk aangeprezen, doch uit het thans
gezegde kunnen wij opmaken, wanneer men daar-
van vooral voordeel te wachten heeft.
De vuurvaste bestanddeelen uit den grond wor-
den daarbij wel tot de^ voeding der planten ge-
schikt gemaakt, maar zij kunnen het gebrek aan
de luchtvormige stoffen niet vergoeden. Vooral
de luchtvormige stoffen begunstigen het ontwikke-
len der zijscheuten, en wanneer ook al bij eene
dergelijke bearbeiding van den grond de korrel
beter moge zijn, zoo zal men toch meer aan hoe-
veelheid verliezen, dan men aan de hoedanigheid
wint. Men zal gevolgelijk gerust als eenen alge-
meenen regel mogen aannemen, dat alleen bij
vruchtbare akkers, de rijen-teelt en het behakken
van den grond met voordeel aan te wenden is.
Het gips oefent in het algemeen geen voordeel
uit op de teelt van tarwe en spelt, dan in geval
de bodem geheel en al gebrek heeft aan kalk.
Zwavel vinden de tarwe-soorten gewoonlijk in de
gevorderde hoeveelheid voorhanden, omdat die
steeds genoegzaam als bestanddeel van den ver-
sehen mest op den akker wordt gebragt. Wan-
•heer echter voor de tarwe eenige planten, die veel
zwavel tot zich nemen, verbouwd zijn, dan zal
het gipsen of een matig overgieren, raadzaam zijn.