Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
landen bijzonder aan te prijzen. Vooral diiar ver-
dient zij alle aanbeveling, waar men aan eene
groote hoeveelheid kool- en stikstoflioudende be-
standdeelen van den grond de vuurvaste stoffen,
noodig tot herstelling van het evenwigt, wenscht
toe te voegen. Wel is daarbij de bevordering van
het verweren door bearbeiding van den grond zeer
doelmatig, maar ook zonder deze zullen de wor-
telen der planten, door den grooteren afstand,
waarop deze van elkander staan, meer gronds
vinden, om er hun voedsel uit op te nemen; zij
zullen alzoo ook eene grootere hoeveelheid kie-
zelzuur aantreffen, en zoowel de stevigheid van
het stroo, als de ontwikkeling van den korrel, zal
bevorderd worden. Zulks is zóó in het oog loo-
pende, dat, in den regel, op hetzelfde stuk lands,
dat gedeelte, waar de plant in rijen staat, een steeds
stevig opstaand gewas met goed ontwikkelden kor-
rel zal voortbrengen, terwijl bij het andere gedeelte,
waarover het zaad op de gewone wijze uit de
volle hand, was uitgestrooid, zeer dikwijls de hal-
men neêrslaan, en de korrels zich onvolkomen
ontwikkelen zullen.
De rijen-teelt is evenwel op schrale gronden
niet dadelijk aan te raden. Hier moet vooral, door
de menigte van planten, al de voedingsdeelen uit
den grond opgenomen en ten nutte aangewend wor-
den; terwijl men hier bovendien minder luchtvor-
mige bestanddeelen aantreft, en dus ook minder
10'