Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i-lG
neren, dat, ten gevolge van het losmaken van den
grond, vooral de kiezelzure verbindingen verwe-
ren, waardoor het stroo alzoo het oplosbaar ge-
worden kiezelzuur, zoo noodig tot zijne versterking,
kan opnemen, terwijl de daarbij vrij geworden pot-
asch tot voeding van den korrel dient. Dit is
vooral ook het groote voordeel van het telen der
granen op rijen. Men kan daarbij, zonder eenige
plant te benadeelen, den grond hakken en met
aanaardploegjes tegen de planten ophoogen, waar-
door op eene veel .volkomener wijze hetzelfde be-
reikt wordt, wat men met eggen beoogt.
Bij een al te welig opschieten der tarwe en van
andere granen, worden die veelvuldig afgemaaid
of door schapen afgeweid; maar dit is voorzeker
minder goed dan eggen of aanhoogen, omdat men
door het inkorten der planten den groei wel ver-
zwakt en vertraagt, maar er eigenlijk niets ge-
daan wordt, om de ontledmg der bestanddeelen
van den grond te bevorderen.
Het afsnijden moge nuttig zijn, om het gaan
liggen der granen voor te komen, te meer omdat
men, ten einde zulks te verhinderen, den grond
minder sterk bemest; doch bij ongunstig weder
veroorzaakt dit stellig eenen geringen oogst. Kan
men dus dat gaan liggen van het zaad voorkomen,
en tevens de ontwikkeling van den korrel bevor-
deren, dan is er veel gewonnen.
Daarom is alzoo de rijen-teelt bij dergelijke