Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14?i
omdat alsdan wel de koolstofgevende, maar niet
de vuurvaste bestanddeelen genoegzaam oplosbaar
geworden zijn, om door de plant opgenomen te
kunnen worden. Ten gevolge hiervan, is ook het
zaad der planten, die op den grond liggen, nim-
mer naar behooren uitgezet. Wil men dus den
akker tot een goed verbouw van tarwe voorbe-
reid hebben, dan moet men zoowel zorgen,
dat hij naar behooren bemest zij, als 2" dat er
vooraf een zoodanig gewas op verbouwd is ge-
worden, als het meeste geschikt is, om de verwe-
ring der bestanddeelen van den grond te bevor-
deren, en alzoo de juiste verhouding van zijne vuur-
vaste en niet-vuurvaste deelen te begunstigen. Ont-
dekt men echter in het voorjaar, dat de kool- en
stikstof houdende bestanddeelen de overhand hebben,
en dat de vuurvaste stoffen niet door de planten
worden opgenomen, hetgeen zich gemakkelijk aan
den te weligen stand der gewassen herkennen laat,
zoo zal het welligt het beste zijn, om de velden
sterk te eggen, terwijl hierdoor het verweren der
vuurvaste bestanddeelen aanmerkelijk bevorderd, en
het evenwigt voor een groot gedeelte hersteld zal
worden. Gewoonlijk toch zal menj na eene zoo-
danige behandeling, indien het evenwigt niet te
veel verbroken was, stevige korenplanten verkrij-
gen , die niet gaan liggen en goed ontwikkelde
korrels bezitten. En deze uitkomst valt gemakke-
lijk te begrijpen, wanneer wij ons slechts herin-
10