Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
daarr.a te spreken van de zamengestelde ligchamen,
die na eens uit twee, maar gewoonlijk uit meer,
enkelvoudige stoffen bestaan. Laat echter het
groote aantal dezer ligchamen ons niet afschrik-
ken; want wij zullen bij onze beschouwing, zoo
als reeds gezegd is, ons alleen bepalen tot diegene
wier kennis uitsluitend voor den landbouwer be-
hoefte is, terwijl wij het onderzoek der overigen
overlaten aan de geleerden; en verkrijgen deze
hierbij uitkomsten, die ons van uut kunnen zijn,
dan is het nog tijds genoeg, om er ons nader
mede bekend te maken.
De belangrijkste enkelvoudige stof'die wij ken-
nen, ook ten opzigte van den landbouw, is on-
getwijfeld de zuurstof; wij zullen dus ook met
haar beginnen.
Xuursto^f. Het is moeijelijk om van deze stof
een juist denkbeeld, eene duidelijke beschrijving
te geven. Wij moeten ons haar voorstellen als
eene in den dampkring aanwezige luchtsoort, die
echter de geneigdheid heeft om zich met bijna alle
andere vaste, vloeibare, en vlugtige ligchamen te
verbinden, en daarbij verschillende gedaanten aan
te nemen, zoo als wij later, bij de behandeling der
zamengestelde ligchamen, nader zien zullen. Uit
deze neiging, om zich met andere ligchamen te
verbinden, ontstaat die eigenschap, waardoor de
zuurstof de eigenlijke oorzaak van alle verbranding
is, en waardoor zij alle verbranding onderhoudt,