Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iii
zuur, dan de tabak, en hebben insgehjks veel potasch
noodig; daardoor is de grond, welke door hen be-
zet is geweest, minder geschikt dan tabaksgrond,
om wintergraan te dragen. Het zoude wel de
moeite waard zijn, om eens te beproeven, of het
land, waarop men, na de inzameling der mangel-
wortels, wintergarst of tarwe verbouwt, nog den
invloed van het vorige gewas zal ondervinden,
wanneer men dit met beendermeel, dat met zwa-
velzuur behandeld is, of ook met guano bemest;
omdat beide, behalve phosphorzuur, ook nog de
zoo noodzakelijke en zeer oplosbare ammoniak-zou-
ten aan den grond mededeelen.
Wij hebben thans gesproken over vruchten, die
het opvolgen van wintergraan toelaten, en moe-
ten dus ook nog melding maken van het Kool-
«aad. De vlugtige bestanddeelen dezer plant
mogen al niet naauwkeurig bekend zijn, zulks is
voor ons ook minder belangrijk. Omdat zij vooral
om hare olie verbouwd wordt, zoo hebben wij
voornamelijk acht te geven op deze, waarvan wij
de bestanddeelen kennen, namelijk: koolstof, wa-
terstof en zuurstof, die door alle meststoffen aan-
gevoerd kunnen worden. De zaden en haauwen
te zamen bevatten, daarentegen, behalve stikstof-
houdende bestanddeelen, ook phosphorzuur en zwa-
vel, terwijl de asch van het stroo vooral pot-
asch oplevert, alsmede kalk, soda en zwavelzuur,
doch minder phosphorzuur. Wij zien dus, dat