Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
liO
De Maugelwortels liggen thans aan de beurt.
Dit zeer belangrijke veevoeder heeft een veel kool-
stofhoudend hoofdbestanddeel in zijne suiker.
Van de vuurvaste bestanddeelen zijn potasch, soda
en kalk de belangrijkste; doch ook phosphorzuur,
zwavelzuur en keukenzout zijn liiCT in geene on-
beduidende hoeveelheid voorhanden. Dit is ten
minste het geval bij de mangelwortels, die ter be-
reiding van suiker aangebouwd en ten dien einde
op akkers geteeld worden, die veel ouden humus,
maar zoo min mogelijk stikstofhoudende meststof-
fen bevatten. Geheel anders echter verhoudt
zich de mangelwortel op versch gemesten grond.
Bij dezen toch heeft de stikstof de overhand, en in
plaats van suUier ontstaan hier salpeter en ammo-
niak-verbindingen. Terwijl het echter uitgemaakt
is, dat stikstofhoudende zelfstandigheden als vee-
voeder veel voedzamer zijn, dan de alleen kool-
stof houdende stoffen, zoo zal de landbouwer wijs
handelen, om den mangelwortel, wanneer hij de-
zen niet tot het bereiden van suiker, maar al-
leen voor veevoeder gebruiken wil, op zoodanigen
grond te poten, die, na de bemesting, de aan-
wezigheid van eene groote hoeveelheid stikstof-
houdende bestanddeelen doet vermoeden. Ook het
overgieren van den mangelwortel zal niet schaden,
wanneer men dit slechts in eene niet' te groote
hoeveelheid aanwendt.
De mangelwortelen verbruiken meer phosphor-