Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1o8
A'eel stikstofhoudende stoffen in den bouwgrond ge-
mengd, zoo dat deze boven de koolstof houdende
de ovei^iand verkrijgen, dan zal er zich, ten koste
van het zetmeel, meer slijm en eiwit vormen,
waardoor de vrucht slijmachtig, week en onbruik-
baar zijn zal. Wanneer men aardappelen in on-
vruclitbaar zand met eene overmatige bemesting
teelt, vertoont zich dit verschijnsel duidelijk. Het
zand op zich zelf bezit weinig oplosbare stoffen, en
daaronder ook niet zoodanige, welke den ammoniak
kunnen opnemen. Deze verkrijgt alzoo de over-
hand boven de andere, en het gevolg zal wel eenen
grooten oogst zijn, maar van slechte, glazige aard-
appelen. •
Tot de vuurvaste bestanddeelen der aardappe-
len behooren in de eerste plaats: potasch, kalk,
kiezelzuur en ook zwavel; maar phosphorzuur
bevatten zij slechts in eene geringe hoeveelheid.
Ook in het aardappelenloof worden deze stoffen
aangetroffen.
Naar aanleiding dezer bestanddeelen, kunnen wij
opmaken, in welke soort van grond de aardappelen
het beste te telen zijn, ha de zoodanige namelijk,
die veel geschikte stoffen tot het vormen van kool-
zuur, en minder tot het vormen van amïnoniak
bevat. Zij behooren dus niet in versch gemesten
grond en het allerminste in paardenmest verbouwd
te worden, doch zij gelukken het best, zoo als
ook de ondervinding leert, in klaver-stoppelen na