Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1Ó7
men van den omloop der sappen bij een zoo welig
groeijend gewas, des te gevoeliger, en er open-
baart zich bederf,, in den vorm van roest. Voor
zoogenoemd zwaar goed, b. v. voor de bladeren,
welke men tot het buitenblad van sigaren ^— het
zoogenoemde dekblad — bezigt, wordt een sterk
gemeste kleigrond gevorderd, waarbij het ook waar-
schijnlijk weder de ammoniak is, die hier kracht-
dadig werkt. Op zulken zwaren grond kan men
geen tabak zonder eene sterke bemesting telen, en
door de sterke bemesting wordt er veel ammoniak
ontwiklceld. Hoe ligter en zandiger de grond is,
des te ligter wordt ook de tabak, omdat hij hier,
bij eene gewone bemesting, minder stikstof hou-
dende stoffen kan opnemen.
VEERTIENDE HOOFDSTUK.
over de akkeegewassen in betrekking tot
de bemesting.
Laten wij thans tot de Aardnppelen oyQvg&axi.
Onder de vlugtige bestanddeelen der aardappe-
len, hebben degenen, welke meer koolstof bezit-
ten, dè overhand boven de stikstofhoudende, hoe-
wel de laatsten niet geheel ontbreken. De eerst-
genoemde treffen wij vooral aan in het zetmeel,
de stikstofhoudende in het eiwit der aardappelen.
Worden nu, door eene zeer sterke bemesting.