Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
wortelen veel potasch uit ien grond trekken, en
bij hun verrotten ammoniak ontwikkelen. — In
gronden, die eenigen kalk bevatten, zal overigens
het verbouwen van den tabak in het algemeen
gunstiger uitvallen, dan in diegene, by welke
deze geheel ontbreekt.
De overige bestanddeelen van den tabak vinden
wij meestal in alle gronden in genoegzame hoeveel-
heid.
Land, hetwelk tabak gedragen heeft, is uitne-
mend geschikt, om voor wintergraan te worden
gebruikt, en dit rust op wetenschappelijke gron-
den; want, terwijl de tabak niet veel phosphor-
zuur in zijne zamenstelling heeft, zoo blijft dit
voor een groot gedeelte in den grond terug, en
wordt dan door het graan, dat dit in betrekkelijk
ruime mate vereischt, gretig opgenomen.
Alvorens van den tabak af te stappen, moeten
wij nog bij een paar waarnemingen blijven stil
staan.
De tabak, die met gier bemest wordt, blijft ge-
woonlijk bijzonder groen van kleur, en is ligt aan
roest onderhevig. Waarschijnlijk is dit aan eenen
oogenblikkelijken overvloed van ammoniak en an-
dere in de aalt aanwezige, zeer oplosbare be-
standdeelen toe te schrijven. Hierdoor wordt de
groeikracht aangezet, en daardoor blijven de bladen
langer groen; maar belemmert nix invallend ongun-
stig weder deze groeikracht, dan wordt dat strem-
L