Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
Men lieeft ook met het beendermeel proeven
op tabakslanden genomen, doch deze hebben
geene gunstige uitkomst opgeleverd, en geven dus
een in het oogvallend bewijs, dat eene anders
in hare soort voortreffelijke meststof, ook minder
doeltreffend aangewend kan worden. De been-
deren toch bestaan hoofdzakelijk uit phosphorzu-
ren kalk; alleen dan, wanneer het beendermeel
uit versehe , niet uitgekookte beenderen bereid is,
vinden wij er eenige stikstof in, en dergelijk meel
komt zelden voor, want de beenderen zijn meestal
uitgekookt, en ook voor zoo verre zij uit den
grond gegraven worden, hebben zij alle vet en gelei
verloren. Daarom kunnen wij aan den tabak in
het beendermeel niet die stof toevoegen, welke hij
hoofdzakelijk behoeft, en derhalve wordt ook' zijn
groei hierdoor niet bevorderd, te meer, omdat
wij een zijner hoofdbestanddeelen, den kalk, in
bijna alle gronden aantreffen. Echter mogen wij
welligt eene betere werking aan den kalk uit de
beenderen toe schrijven, in de vooronderstelling
namelijk, dat deze phosphorzure kalk opgelost en
ontleed wordt.
Behalve genoemde stoffen, bevat de tabak ook
altijd eenig zwavelzuur, en daarom mag het be-
handelen van den mest met gips als voordeelig
voor dit gewas worden beschouwd.
Na klaver, wil de tabak met betrekkelijk min-
der mest ook zeer goed voort, omdat de klaver-