Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
op proefondervindelijke gronden hebben medege-
deeld.
Laten -wij met den TabaK beginnen, omdat deze,
buiten ons vaderland evenwel, meestal als de
eerste vrucht van den omloop, dat is dus na
braak en met eene zeer zware bemesting, geteeld
wordt. Hier te lande teelt men den tabak steeds
achtereenvolgens op denzelfden akker en bemest
dien jaarlijks.
Bij het rooken van tabak, bemerken wij al
dadelijk, dat het grootste gedeelte daarvan als
damp vervliegt, en dat er betrekkelijk slechts wei-
nig asch overblijft. Wij zien daaruit, dat de
brandbare stoffen in eene overwegende hoeveel-
heid den tabak zamenstellen, en uit scheikundige
nasporingen weten wij, dat die, behalve uit kool-,
water- en zuurstof, ook uit eene aanmerkelijke
hoeveelheid stikstof, in den vorm van ammoniak,
bestaan. Wijders vindt men dn de asch: potasch,
een aanzienlijk gehalte van kalk, weinig phos-
phorzuur en een weinig van alle andere gewone
bestanddeelen, namelijk: zwavelzuur, kiezelaarde,
soda, chlore, talkaarde en ijzer-oxyde.
Daardoor is het duidelijk, dat men de tabaks-
plant zoodanig moet plaatsen, dat zij al den
ammoniak, die zich uit den mest ontwikkelt,
kan opnemen. Maar, omdat nu vooral stikstof en
potasch tot de hoofdbestanddeelen van den tabak
behooren, zoo is het duidelijk, dat men ook zon-