Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Stoffen de planten ter liarer voeding behoeven, en
tevens moet hij met de eigenschappen dezer stof-
fen bekend zijn, ten einde met juistheid te kun-
nen beoordeelen, welken invloed zij zoowel op den
grond als op de planten zelve uitoefenen. Eerst
dan, wanneer wij haren Avaren aard en de wijze,
waarop zij werken, hebben leeren kennen, eerst
daai zuUen wij in staat zijn om den eigenlijken
grondslag, waarop de landbouw rust, in te zien,
en om de onderscheidene eigenschappen der en-
kelvoudige stoffen met voordeel op onze bouwerij
te leeren toepassen. Bij eene volgende gelegen-
heid zullen wij dus hiermede beginnen, en hebben
wij nu reeds het bewustzijn van in dit eerste hoofd-
stuk wat nieuws gehoord, wat goeds geleerd te
hebben, dan zal de scheikundige wetenschap zich
ook, in 't vervolg, van hare nuttige zijde voor
den landbouw meer en meer aanprijzen.
TWEEDE HOOFDSTUK.
ovee de ztluestof, de stikstof en de waterstof.
Voor dat wij tot de behandeling der afzonder-
lijke stoö'en overgaan, zal eerst de volgorde wor-
den opgegeven, die wij daarbij in acht willen ne-
men. Wij zullen namelijk beginnen met eene
beschouwing van de enkelvoudige stoffen, om