Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
F
150
juist is eu alle vragen bevredigend beantwoordt,
zoo levert zij toch aan den landbouwer een zeker
' gemak op. Wanneer hij langs dezen weg kan
bepalen, tot welke klasse zekere plant behoort,
dan kan hij reeds voorloopig vaststellen, op
welken grond deze, onder overigens gelijke mest-
verhouding, het wehgste groeijen zal. Hiervan
uitgaande, zal men alzoo de planten kunnen ver-
deelen :
1°. In potasch-planten, in welker asch voorna-
melijk potasch wordt aangetroffen.
2°. In kalk-planten, bij welke de kalk het
hoofdbestanddeeld der asch uitmaakt; en in
5°. Kiezel-planten, waarvan de asch eene zeer
groote hoeveelheid kiezelzuur bevat.
Terwijl de planten der eerste klasse veel pot-
asch benoodigd hebben, zoo zullen zij het beste
gedijen op gronden, die veel klei bevatten, als-
mede op versch gemeste akkers. De kalkplan-
ten behoeven eenen kalkachtigen grond. De kie-
zel-planten verkiezen meer het zand. Intusschen
moeten wij ook hier niet uit het oog verliezen,
dat de grond, bij deze hoofdbestanddeelen, ook
de overige stoffen voor plantenvoeding benoodigd,
in behoorlijke hoeveelheid moet bevatten; want in
weerwil dat het hoofdbestanddeel voorhanden is,
zal toch eene plant zich in zoodanigen grond som-
tijds niet behoorlijk ontwikkelen, wanneer deze aan
de overige bestanddeelen gebrek heeft, of andere