Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
paald voedsel te verschaffen. Hierbij moeten wij
al weder op het reeds meermalen aangevoerde te-
rug komen, dat, namelijk, de planten haar voed-
sel gedeeltelijk aan den dampkring en gedeeltelijk
aan den grond ontleenen. Ten aanzien van het
eerste voedsel, komen onze geteelde akkergewassen
vrij wel met elkander overeen; want .zij ontvan-
gen dit luchtvoedsel allen gedeeltelijk van buiten
af, in zooverre het namelijk door de lucht zelve
wordt aangevoerd, gedeeltelijk ook door de ont-
ontledino- van den humus en de stikstof houdende
o
bestanddeelen van den mest, dien wij op het land
brengen. Anders echter is het met de vuur-
vaste stoffen; deze kunnen door de lucht niet
worden aangevoerd en moeten in den grond voor-
handen zijn. Ofschoon nu deze niet-organische,
vuurvaste bestanddeelen de kleinste gewigts-hoe-
veelheid bij de planten uitmaken, zoo zijn zij toch
voor de meesten, in zoo verre zij door deze
worden opgenomen, geheel onontbeerlijk, en de
planten kunnen nimmer welig groeijen, zoo zij
niet in de noodige hoeveelheid en in eenen be-
hoorlijken staat van oplossing worden aangetrof-
fen. Uitgaande van het gevoelen, dat de plan-
ten het luchtvoedsel altijd in eene genoegzame
hoeveelheid aantreffen, heeft men haar, wat de
vuurvaste bestanddeelen betreft, trachten te ver-
doelen , naar het gehalte van hare asch; en hoe-
wel eene dergelijke rangschikking niet volkomen
9