Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i37
triool vormt, nadeelig op den grond, dan kan
men zulks verhelpen door het aanwenden van
kalk of haard-asch, met eene daarop volgende
behandeling met aalt, daar dit eene veel Icrach-
tiger -uitwerking doen zal, dan eene gewone be-
mesting.
Het vloeijen der weilanden is insgelijks als eene
soort van bemesting te beschouwen, omdat daar-
door de verhouding der meststoffen in den grond
verbeterd wordt. De planten, die op weilanden
groeijen, en zeer digt bij elkander staan, ont-
nemen eene groote hoeveelheid vuurvaste bestand-
deelen aan den grond; vooral dus dat gedeel-
te, waarmede de graswortels in aanraking zijn,
zal ten laatste geheel hiervan zijn beroofd. Het
koolzuur en de ammoniak worden door het ver-
rotten der graswortels in genoegzame hoeveelheid
ontwikkeld, om de weideplanten van het gevor-
derde gasvormig voedsel te voorzien. Het vloei-
jen dient nu om aan den grond ook de noodige
vuurvaste stoffen terug te geven, daar het water
deze, opgelost, in vrij groote hoeveelheid bevat,
bij een langzaam verdampen laat bezinken en alzoo
aan den grond mededeelt. Maar bovendien werkt
het koolzuur voordeelig, dat gewoonlijk in het
water voorhanden is, voor zoo verre dit namelijk
de ontleding der in den grond aanwezige vuur-
vaste deelen bevordert, en deze alzoo ter opne-
ming door de planten geschikt maalct.