Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
uit de steeds voortgaande ontleding der vastere
humusdeelen van den mest ontstaan, zoo lang
deze nog in genoegzame hoeveelheid voorhanden
zijn. Altijd zal men met een gunstig gevolg de
aalt op de zandigste plaatsen van eenen akker
aanwenden. Zij dringt hier wel diep in den
grond en verliest hare scherpe eigenschappen;
maar ook de wortelen der planten dringen alsdan
insgelijks dieper door, en dergelijke zoogenoemde
brandplaatsen dragen dan, bij niet al te veel
droogte, gelijke vrucht met het overige gedeelte
van den akker. — Doch keeren wij thans tot ons
eigenlijk onderwerp terug.
Een aan himius arme grond, die echter naar
zijne zamenstelling, b.v. zoo hij zeer kleiachtig
is, het aanwezen van eene aanmerkelijke hoe-
veelheid vuurvaste bestanddeelen vermoeden laat,
tracht men gewoonlijk ook weder met mest te
verbeteren. Doch heeft men alsdan een moeras
of slooten bij de hand, die zwarten grond of
modder bevatten, dan zal men zoodanig land be-
ter met deze humusrijke aarde kunnen bemes-
ten; terwijl de goede werking daarvan door over-
gieren of door bestrooijen met gebranden kalk
nog aanmerkelijk kan bespoedigd worden.
Is een overigens goede grond onvruchtbaar,
doordien hij geene kalkaarde bevat, terwijl deze
voor bijna alle planten onontbeerlijk is, dan kan
men dien dikwijls met mest, goedkooper dan met