Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
Even als met den mest, zoo is het ook met de
aalt of gier gesteld. Dikwijls gebeurt het, dat
een grond nog rijk aan humus is, doch weinige
of geene vuurvaste stoffen bezit. Brengt nu zulk
een grond geene goede oogsten meer voort, dan
tracht men hem gewoonlijk weder door mest te
verbeteren. Eene besproeijing met gier zal hier
echter veel doelmatiger zijn, want deze bevat
eene groote hoeveelheid vuurvaste zouten en, bo-
vendien, koolzuur en ammoniak; doch terwijl deze
minder vast verbonden zijn, zoo behoeven zij hier
minder in aanmerking genomen te worden. Bren-
gen wij intusschen op eenen grond, di|e behoorlijk
van humus voorzien en niet al te vast is, eene
zekere hoeveellieid gier, dan zullen wij meestal
dezelfde goede uitkomst verkrijgen, als van den
kraclitigstqu mest. Heeft men de gier, buiten-
dien , telkens met een weinig zwavelzuur ver-
mengd, dan zal zij des te werkzamer zijn, want
dan is er ammoniak in gebondenen toestand,
als zwavelzure ammoniak, voorhanden. Deze is
minder bijtend, en bovendien in grootere hoeveel-
heid aanwezig, omdat de ammoniak geene gele-
genheid gehad heeft, om zich aanhoudend te ont-
wikkelen.
De aalt is overigens afkomstig van planten-
etende dieren, gedeeltelijk vloeit zij uit den mest
zeiven af, en het wordt alzoo duidelijk, dat
de vuurvaste stoffen, die zij bevat, tot de meest