Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
en waar men alzoo den kostbaren mest in den
eigenlijken zin verspilt. Zoo treft men dikwijls
zwarte, mullige gronden aan, die geen kiezelzuur in
genoegzame lioeveellieid bevatten, of wier humus
verkoold of verzuurd is. Brengt men nu mest op
dergelijke gronden, dan geven wij daaraan zeker
zooveel kiezelaarde, als het stroo uit dien mest
bevat; terwijl door de ontwikkeling van ammo-
niak , door de losheid van den grond en door
de spoediger plaats hebbende ontleding van den
mest, ook een gedeelte van den verkoolden hu-
mus ontleed en bruikbaar wordt voor plantenvoe-
der. Maar welk voordeel brengen de andere be-
standdeelen van den mest te weeg, dan alleen dat
zij de stoffen, die reeds in den grond voorhanden
zijn, zonder noodzaak vermeerderen? Beter en
tevens veel goedkooper zal het zijn, om op dien
grond fijn kwartszand, of ongeblusehten kalk te
brengen, en om den mest op eenen anderen bo-
dem, met vrij wat, voordeehger uitslag, te ge-
bruiken. Bij de ontginning der ondergronden
van de hooge veenen, die meestal nog met eene
aanmerkelijke dikke korst veen, hetzelfde als zure
humus, bedekt zijn, is dit vermengen van zand
met den bovengrond zeer algemeen in gebruik.
Deze bemesting is hier betrekkelijk min kostbaar,
omdat er overal onder het veen zand gelegen is, en
men dit gemakkelijk bereiken kan, wanneer slechts
de veenlaag geen te groote dikte behouden heeft.