Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page

<21
wordt, die dezen geheel en al kan vervangen;
waartoe evenwel, in weerwil van alle theoriën,
tot dus verre nog weinigen kans is.
DERTIENDE HOOFDSTUK.
t
ovek de bouwgeonden en de akkeegewassen,
in beteekking tot de be3iesting.
In het vorige hoofdstuk hebben wij gesproken
over de bemesting in het algemeen; laten wij thans
diegene behandelen, welke zich ten doel stelt, om
gebreken in sommige bouwgronden te verbete-
ren (*).
Het is eene verkeerdheid, die veelvuldig be-
gaan wordt, en reeds menigen landbchiwer vrij wat
schade heeft berokkend, dat, wanneer een akker
geene vruchten meer wil voortbrengen, men zulks
gewoonlijk niet anders zoekt te verhelpen, dan
door eene goede bemesting, en geene moeite doet
om te onderzoeken, of die onvruchtbaarheid niet
soms op eene andere wijze te verhelpen zoude zijn.
Zulks is echter meermalen het geval; want dikwijls
tracht men den grond door mest te verbeteren,
waar zulks even goed, zoo niet nog beter, door
veel goedkooper stoffen zoude kunnen geschieden,
(') Zie bl. 108.