Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
deze stoffen nog bovendien door bemesting voort
te brengen. Het moge nu wel niet te ontkennen
zijn, zoo als wij zoo even reeds gezegd hebben,
dat de gewassen hunne vlugtige bestanddeelen
grootendeels uit de lucht opnemen, de genoemde,
hieruit afgeleide gevolgtrekking echter wordt door
het vroeger aangehaalde voorbeeld wederlegd, dat
op eenen schralen akker, de vruchten weliger
zijn, wanneer zij in de nabijheid staan van een
goed gemest stuk land (*). Daarin zien wij juist
eene voorname uitwerking van den mest. Door
te vergaan brengt hij eene groote hoeveelheid
koolzuur en stikstof boven zich op de oppervlakte
van den grond te zamen, waardoor de planten,
die daarmede in aanraking komen, zich door mid-
del harer bladeren rijkehjk van deze stoffen kun-
nen voorzien, en als 't ware vet mesten. Wel
mogen de in het wild groeijende planten aan de
gewone lucht zooveel van deze stoffen kunnen
ontleenen, als zij behoeven, maar onze akker-
planten vereischen voor hare wijde vaten ook
meerder voeding, en voor deze is alzoo zeker
ook toevoer uit den bodem noodzakelijk.
Hoe zeer dus de gevoelens over de werldng
van den mest ook mogen verschillen, zoo willen
wij onzen stalmest evenwel blijven hoogachten, tot
dat er welligt eene andere meststof uitgevonden
(•) Zie bladz. 42.
ma