Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ud
langzamerhand al dieper en dieper kan ploegen;-
want hoe meer de mest verrot, des te dieper dringt
hij in den grond. Hoe losser, bovendien, de grond
is, des te beter zullen zich zijne bestanddeelen
ontleden, en dit is eene reden te meer, waarom
een voortdurend dieper bearbeiden van den grond
zeer is aan te raden.
Ten slotte moeten wij hier nog van eene belang-
rijke twistvraag der natuuronderzoekers gewagen.
Sommige, namelijk, zijn van gevoelen, dat de
gewassen hunne vlugtige bestanddeelen uit de lucht
door middel hunner bladen opnemen, en niet met
hunne wortelen uit den grond. Andere evenwel,
en deze vinden thans wel den meesten bijval, be-
strijden dit denkbeeld. Het valt wel is waar niet
te ontkennen, dat de planten het koolzuur en de
stikstof voor het grootste gedeelte uit den damp-
kring ontleenen; maar waarom zoude ook niet een
gedeelte van het koolzuur, dat zich in den mest
ontwikkelt, met andere stoffen verbonden of door het
water opgenomen, in de wortelen kunnen over-
gaan? Zien wij niet, hoe bijna overal de natuur
voor eene gelijktijdige ontwikkeling van koolzuur
en ammoniak gezorgd heeft; en hoe het water beide
stoffen gelijkmatig aantrekt en als koolzuren ammo-
niak opneemt?
Nog andere evenwel beweren, dat, terwijl de
planten het koolzuur en den ammoniak uit de
dampkringslucht verkrijgen, het niet noodig is, om