Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
dus in do oei'ste plaats zorg dragen, dat hij dit
voorkome. De vochtigheid nu neemt Zoowel het
koolzuur op als den ammoniak, en om dus het
verlies dezer stoffen voor te komen, dient men
aan de mestvaalten, door begieten, steeds de
noodige vochtigheid te geven, waardoor, boven-
dien, de warmte, die bij de gisting ontstaat, ge-
matigd wordt.
Verder kan men de vaalt telkens met kleiach-
tige aarde bestrooijen. Deze zuigt den ammoniak
op; terwijl het koolzuur, dat zich in den mest
ontwikkelt, de kiezelzuur-verbindingen oplosbaar
maakt. Van daar, dat die aarde later naauwelijks
te herkennen is, en zich met den mest bijna ge-
heel tot eene gelijkvormige, spekachtige massa
vereenigt.
Voegt men nu bij dit bestrooijen met aarde, nog
nu en dan liet bevochtigen met zeer verdund zwa-
velzuur, dan verandert men den ammoniak, die
zich ontwikkelt, in zwavelzuren ammoniak, een
zout, dat niet vlugtig is, zich gemakkelijk in
water oplost, en daarom als eene uitmuntende
meststof werkt.
Nog beter dan aarde, werkt de bestrooijing met
gips; want daarbij verbindt zich niet alleen het
zwavelzuur van het gips met den ammoniak,
maar ook de kalk vereenigt zich met het ontwik-
kelde koolzuur, en alzoo wordt het vervlugtigen
«ezer beide stoffen tegelijk belet.