Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
De vraag: in v?elke hoeveelheid dient over hot
algemeen de mest op den akker gehragt te wor-
den?. heeft aanleiding gegeven tot eene menigte
verschillende inzigten en' berekeningen, waarmede
echter de eigenlijke landbouwer zich gelukkig
niet in te laten heeft. Vele scheikundigen rede-
neren op de volgende wijze: »Men ontneemt, bij
het telen van het een of ander gewas, eene be-
paalde hoeveelheid stoifen aan deurgrond, en dus
moeten wij hem deze stoffen in dezelfde hoeveel-
heid weder teruggeven. Uit de lucht verkrijgen
de planton koolzuur en stikstof; door het verweren
der bestanddeelen van den bouwgrond, ontvangen
zij eenige andere stoffen; en alzoo moeten haar ook
de overige op eene kunstmatige wijze worden ge-
geven." Wanneer men nu ook al de juistheid
van eene zoodanige theoretische redenering niet
kan ontkennen, zoo is het echter waar, dat zij
door den landbouwer niet in praktijk kan worden
gebragt; want behalve dat eene menigte toevallige
omstandigheden, belangrijke wijzigingen kunnen te
weeg brengen, zoo moeten wij ook niet uit het
oog verliezen, dat zij eene uitgebreide wetenschap-
pelijke kennis vereischt, die van den gewonen
landbouwer niet te verwachten is. Maar deze
kan dan ook volstaan met de navolgende regels
in het oog te houden.
Onze geteelde planten zijn, zoo als wij reeds
gezegd hebben, in dien toestand gebragt door eene