Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
l>) Zij ontnemen deze gedeeltelijk aan de luclit,
gedeeltelijk aan den grond.
c) Doch hoewel alle planten de vroeger opge-
gevene enkelvoudige stoffen mogen bevatten, zoo
vorderen zij evenwel van deze of gene eene groo-
tere hoeveelheid, dan van eene andere; en van
het voorhanden zijn dezer grootere hoeveelheid,
hangt haren voordeeligen wasdom af.
Wanneer deze regelen door den landbouwer
worden opgevolgd, dan komt hij er van zeiven
toe, om zijne wijze van bemesting te onderschei-
den in diegene,
1) welke eene algemeene bemesting beoogt;
2) welke ten doel heeft, om het een of ander
gebrek in den grond te verbeteren, en
5) welke een bepaald voedsel voor een bepaald
gewas moet aanbrengen.
Stellen wij ons eenen geheel uitgebouwden akker
voor den geest. Wij bemerken, dat hij eene lagere
oppervlakte heeft, dan het aangrenzende veld, dat
niet is uitgebouwd, en dit is ook zeer natuur-
lijk, omdat zijn bouwgrond den humus mist, die
dezen losser maakt en alzoo meerdere uitgebreid-
heid geeft. Om dezelfde rede is hij vast ineen
{geldonken), en de zuurstof uit den dampkring kan
hem slechts met moeite doordringen. Al is er
ook nog eenige humus voorhanden, dan kan deze
toch niet in koolzuur veranderen; en daar, waar
de vorming van dit zuur geen plaats heeft, wordt