Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
aangevoerd worden. Met andere woorden: wij
moeten den grond bemesten, en wel in den uitge-
breidsten zin van het woord.
Voor eenen bestendigen voorraad van vünrvaste
stoffen zorgt de natuur zelve, door een onafge-
broken op elkander werken van onderscheidene
stoff'en en door het verweren; terwijl wij deze
werking bevorderen en veredelen door het braken,
het ploegen, en in het algemeen, door het be-
werken van den grond.
De natuur zelve brengt aanhoudend eene ge-
durige afwisseling van plantensoorten voort, op-
dat de verschillende bestanddeelen van den grond
trapswijze zouden worden opgenomen, en er geene
in overmaat voorhanden blijven. Dit geeft ons
een duidelijken wenk, om ten aanzien der plan-
ten, die wij verbouwen, eene diergelijke afwisse-
ling in acht te nemen, en dit is dan ook eene
vaste wet in de landbouwkunde geworden, die
men den naam geeft van vruchtwisseling.
Wij willen thans de verschillende wijzen, vol-
gens welke wij onze geteelde gewassen kunnen
voeden, nader onderzoeken, en alzoo beginnen met
het MBeme-^ten van den grond.
De volgende regelen komen hierbij vooreerst in
aanmerking:
a) In het algemeen gebruiken de planten bijna
al die enkelvoudige stoffen, welke wij vroeger heb-
ben leeren kennen.