Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
geheel anders, en zelfs daar, -waar wij het bestaan
van deze in den grond naanwelijks kunnen opmer-
ken, weten de gewassen zich van haar meester te
maken. Maar ook, wanneer wij acht geven op
de betrekkelijk kleine gewigtshoeveelheid dezer
stoffen, en tevens op de duizenden en duizenden
ponden aarde, die elke akker bevat, dan zal
het duidelijk worden, dat ook alle bouwgronden
deze in evenredigheid zeer geringe hoeveelheid
stoffen kunnen opleveren.
Nog moeten wij ons eene eigenaardigheid der
gewassen herinneren ten opzigte hunner voeding,
die ook voor den landbouwer niet onbelangrijk is<-
Zullen zij, namehjk, welig groeijen, dan moet er
bij de stoffen, die zij daartoe behoeven, een ze-
ker evenwigt bestaan; want eene overmaat van de
eene stof in vergelijking tot eene andere, kan eenen
voUedigen stilstand in de ontwikkeling voortbren-
gen. Deze overmaat is echter het meeste bij de
vum-vaste stoffen te vreezen, ten gevolge der kleine
hoeveelheid, die de planten daarvan behoeven.
Is nu een dezer stoßen al te zeer oplosbaar, dan
kan zulks zelfs den dood van het gewas veroor-
zaken; en zoo is de zoogenoemde brand in het
koren zeer dikwijls een gevolg van eene overmatige
hoeveelheid phosphorzuur; terwijl de schurft der
aardappelen uit te veel oplosbaar ijzer-oxydule kan
ontstaan.
Meermalen echter is er ook gebrek aan deze of