Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
van zoo min mogelijk nutteloos verspille; en even
als men in den stal acht geeft, dat geen voedsel
verloren ga, moet ook het voedsel der planten op
het land met dezelfde zorg worden behandeld.
Eene plant slechts op goed geluk alle voedings-
middelen in onbepaalde verhouding toe te voegen,
is hetzelfde, als of men een paard hooi, kfaver,
boonen, wortelen, aardappelen en brood onder elk-
ander voortzet, in de hoop dat het uit dit men-
gelmoes toch wel datgeen zal kiezen, waaraan
het eigenlijk behoefte heeft. Doch gelijk in dit
geval het overblijvende als geheel verloren moet
worden beschouwd, zoo gaat ook menig bestand-
deel der meststoffen op het land verloren, of zoude
in alle geval op eene andere plaats met meer voor-
deel aangewend kunnen zijn.
Ook moeten wij het onderscheid opmerken, dat
er bestaat in de hoeveelheid der verbrandbare en
niet verbrandbare bestanddeelen der planten. Wan-
neer men b. v. hout verbrandt, dan blijft hiervan
slechts eene betrekkelijk geringe hoeveelheid asch
terug. Hieruit volgt, dat de gewassen veel meer
luchtvormige dan vaste stoffen tot hun bestaan be-
hoeven. Moesten wij deze luchtvormige stoffen
aanvoeren, dan was er voor ons geen telen van
planten mogelijk. Hieruit blijkt alweder, met welke
wijsheid de natuur is ingerigt, omdat juist die
stoffen van zelve ontstaan, welke wij niet ■ in staat
zijn te vormen. Met de vuurvaste stoffen is het