Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'M
stof aangetroffen wordt. De verschillende boom-
soorten bevatten, op gelijken grond, eene zeer
verschillende hoeveelheid potasch, en daarom ver-
kiest men vooral de asch van beukenhout tot het
vervaardigen van loog, bij het bleeken van Hnnen.
Andere planten bezitten weder meer koolstof,
andere meer kalk, en weder andere eene ver-
eeniging van kool- en waterstof; terwijl zij, die
in zich eenig zuur vormen, meer zuurstof noodig
hebben. Het is met de gewassen bijna even als
met de dieren, die insgelijks een verschillend voed-
sel behoeven. Dit verschil van voedsel moeten
wij vooral niet uit het oog verliezen, daar ons
zulks later, bij het behandelen der vrucht-wisse-
ling, zal te stade komen.
Maar wij moeten nog van een zeer belangrijk
onderscheid, in de bestanddeelen der planten, ge-
wagen, hetgeen vooral bij de bemesting te be-
hartigen is. Wanneer wij, namelijk, eene plant
verbranden, of ook, wanneer eene plant of
een dier verrot, dan gaat een gedeelte der be-
standdeelen onzigtbaar of gasvormig in, de lucht
over, zoo als wij reeds bij de behandeling van het
koolzuur hebben vermeld. Die deelen der plan-
ten dus, welke uit oorspronkelijk luchtvormige
stoffen bestaan, keeren dan tot deze zelfde ge-
daante. terug. Merkwaardig is het, dat de plan-
ten deze vlugtige of verbrandbare stoffen vooral
uit de lucht ontvangen, en dat deze in de plan-
7