Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
ELFDE HOOFDSTUK.
over de planten en daee voeding.
Wij hebben thans de beschrijving van de voor-
naamste stoiFen, die in den landbouw voorkomen,
afgehandeld, en ik twijfel er niet aan, of voor
vele landbouwers is er wat nieuws gezegd, waar-
van zij bij voorkomende gelegenheid gebruik kun-
nen maken, terwijl hun bovendien thans menige
zaak duidelijk zal zijn, waarvan zij vroeger geen,
of slechts weinig begrip hadden.
Maar het is niet genoeg om de eigenschappen
te kennen der stoffen, die in den landbouw voor-
komen , wanneer men in zijne handelingen op
den ouden voet blijft voortgaan; de landbouwer
moet zich integendeel toeleggen, om zijn verkre-
gen kennis zooveel mogelijk bij de uitoefening
van zijn bedrijf toe te passen, en om van de
stoffen, die in zijnen bouwgrond voorkomen, zoo-
danig gebruik te maken, dat zij allen op de voor-
deeligste wijze medewerken, tot het voortbrengen
van de grootst mogehjke oogsten. Hij dient, ten
dien einde, te weten:
1° welke stoffen voor de onderscheiden soor-
ten van gewassen onontbeerlijk zijn;
2" welke van deze uit den grond, welke meer
uit de lucht worden opgenomen; en
5° welke middelen hij moet aanwenden, om