Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
een Stukje blaauw lakmoespapier steekt: neemt
dit papier hierbij eene roode kleur aan, dan mag
men tot het aanwezen van te veel zuur besluiten.
Dusdanige gronden laten zich echter gemakkelijk
verbeteren, door het bestrooijen met asch of kalk.
De rede dier gunstige verandering is de vol-
gende :
"Wanneer er een zuur in den grond aanwezig is,
om het even op welk eene wijze dit ontstaat, dan
tracht het zich altijd met de eene of andere basis
tot een zout te verbinden. Treft het echter zulke
stoffen niet aan, en kan het zich niet als gas ont-
wikkelen, dan blijft het in zuiveren toestand voor-
handen. Dat nu al dergelijke vrije zuren voor
den groei der planten schadelijk zijn, behoef ik
niet nader te zeggen. Het komt er dus op
aan, om den grond met eene stof te vermengen,
die het zuur opneemt en daarmede een zout
vormt. Hiertoe is nu de koolzure kalk het meest
geschikte middel, ook omdat hij het goedkoop-
ste is. Zijne verbinding met koolzuur is hier
niet hinderlijk, omdat dit zuur door al de overige
zuren wordt uitgedreven. Kan men houtasch
even goedkoop verkrijgen, dan is deze nog ver-
kieslijker, omdat zij de planten tevens van potasch
voorziet. Doch behalve de houtasch, kimnen er
geen andere aschsoorten aangewend woi'den, om-
dat deze in het algemeen te weinig potasch voor
ons doel bevatten.