Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
liagel ontstaan, even zoo min kunnen wij eene me-
nigte andere stoffen ontdekken, die onder eenen
zeer fijn verdeelden toestand in de lucht aan-
wezig zijn, en slechts op eene gelegenheid wach-
ten om, even als de wolken, voor ons zigtbaar
te worden, of als regen in eene vloeibare, en
als hagel in eene vaste zelfstandigheid, over te
gaan. Hagel toch is niets anders dan water, dat
die warmte verloren heeft, welke het noodig had
om vloeibaar te blijven, en alleen hierdoor is het
in een veel digter en harder ligchaam, in ijs, ver-
anderd. Maar trekken nu de hagelkorrels weder
eenige warmte tot zich, dan ook gaan zij op nieuw
tot water over, en wordt dit water op zijne beurt
verhit, dan ontstaat hieruit damp , die in de lucht
opstijgt, en weldra voor ons geheel onmerkbaar
zijn zal.
Even als met den waterdamp, is 't met vele
andere ligchamen gesteld. Sommige zijn uit hun-
nen aard luchtvormig, vermengen zich met den
dampkring en zijn alzoo voor ons onzigtbaar; an-
dere zijn daarentegen in eenige vloeistof opgelost,
en laten zich daardoor oppervlakkig niet waarne-
men. Zoodra zij echter verdigt worden of zich
met andere ligchamen verbinden, dan nemen zij
niet zelden voor ons eene zigtbare gedaante aan en
gaan in een vasten toestand over; schoon zij ook
dezen vasten toestand weder kunnen verliezen,
om later in eene damp- of luchtvormige gedaante