Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Volgende scanScanned page
r.
De Uitgever dezes geeft uit;
DE VEREENIGDE STATEN
van
NOORD-AMERIKA,
door
F. VON RÄUMER,
vroeger iioogleeraar te behlïjn, thans gezakt van het
duitsciie kijksbestuur te parijs.
Naar de nieinvste hronnen en herigten hij- en omgewerkt.
Om een denkbeeld van den rijken inhoud Ie ge-
ven, zullen wij eenige der behandelde onderwerpen
mededeqlen:
Natuurlijke gesteldheid des lands, — Ontdekkingen
en eerste volkplantingen, — Geschiedenis en vrijheids-
oorlog. — Staatsregeling. — Staatsregeling der afzon-
derlijke staten. — Aardrijkskundige beschrijving. —
De menschenrassen en de slavernij* — De Indianen, —
De landverhuizers. — Bevolking. —■ Landbouw. —
Congreslanden. — Nijverheid en handel. — Kanalen^
stoombooten en spoorwegen. — De banken. ■—■ Belastin-
gen en finantiën, — Postwezen. — Toltarief. — Het
leger ^ landweer en vloot. — Regtspleging. — Gevan-