Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET ONDERWIJS
IN GESCHIEDENIS OP DE
HOOGERE BURGERSCHOLEN.
Reeds eenige muaiiden geleden heeft de schrijver dezer
bladzijden het voornemen opgevat eene nieuwe „Hand-
leiding in de wereldgeschieflenis" uit te geven. Een pro
spectus was daarvan gezet, verbeterd, en in de dagbladen
aangekondigd. De oorzaak evenwel dat dit tot heden
toe niet is verschenen, ligt vooral in de onzekerheid wat
er door Z. Exc. den minister van binnenlandsche zaken,
ten opzichte van de wet op het lager onderwijs zou wor-
den in 't midden gebracht, en welke verandering ten
voordeele van het bijzonder onderwijs daaruit ware te
wachten.
Vooral (oen de Minister van Zuylen als een der nadee-
lige gevolgen van de laatste ontbinding der Kamer opgaf,
dat daardoor het vraagstuk van 't lager onderwijs wf der
eenigen tijd onbehandeld moest blijven liggen, terwijl het,
zeide de minister, ware de Kamer bijeengebleven, weldra
„tot een bevredigend einde" zou zijn gebracht geworden;
toen de Katholieken en geloovige Protestanten, zich uit
's ministers woorden mochten voorspellen, dat hunne
bezwaren tegen genoemde wet welch'a op nieuw in 't
openbaar ter disknssie zouden worden toegelaten — toen
was het niet meer het oogenblik om met tie tegenwoor-