Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
den afval der Romagna (NB. afval!), eenige
hervormingen in den kerkelijken staat in te voeren,
of in den afstand der Romagna te bevpilligen,
waartoe de keizer van Frankrijk hem wilde overhalen."
Toskane en het Emiliaansche werden door Victor
Emanuel bij Sardinië ingelijfd, zegt de schrijver, „nadat
eene volksstemming dit verlangd had";bl. 211,
der editie van 1868. — Garibaldi vertoonde bij dat alles
eene „groote volharding" en „voor beeldelooze
zelfverloochening." Slikt dat nu katholieken; Pütz is
een katholiek auteur, die wordt u hier aldus opgedischt!
Zoo roekeloos gaat men om met de denkbeelden die
u dierbaar zijn. Wat zeg ik, dierbaar ? Neen, zoo wordt
een vraagstuk van uitgemaakt recht misvormd. 1) Want
aan 't recht van den Paus twijfelt wel niemand. — Dat
dan ook de strijd in Italië van 1867 in den nieuwen
Pütz wordt verhaald zonder de pauselijke zouaven te bespre-
ken, behoeft naauwelijks gezegd te worden. Wij vinden alleen
op bl. 213 daaromtrent de volgende woorden: „De
Franschen boden den paus op nieuw hunne hulp en
bemiddeling aan (Pauselijke zouaven.)" — Dat is alles.
Garibaldi is de „volhardende zelfverloochenaar" waarne-
ven de pauselijke zouaven alleen tusschen twee haakjes
kunnen verschijnen. En nog verwondert men zich, dat
de katholieken in de verdraagzaamheids-denkbeelden van
de schoolwet niet beter medewerken!
Wij willen nu nog niet eens spreken van de dwaze
opstellen over geschiedenis, die in de lees- en vertaal-
boekjes voorkomen, en dienen tot vernedering van het
katholicisme, al zijn zij op nog zoo gemagtigden toon geschre-
ven. Galilei en de usurpators VVasa blijven daarin altoos
geliefde onderwerpen.
i) Verg. Dr. F. A. Hagelüken, »Die weltliche Macht des Papstes historisch
dargestellt und betrachtet." Broschürenverein, 4de jaarg. no. 2, Frankfort,
Hamacher, 1868, 22 hlzz.