Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
bied voor andersdenkenden in onze scliolen op ende
op aanleiding.
Andersdeels hebben wij niet voor, boeken met uitmun-
tende hoedanigheden, te ver oor deelen en te ver-
bannen, al schijnt het ons ook toe dat er dwalingen
in voorkomen. Maar voor gebruik in de school, door
een onervaren leermeester, voor kinderen die met vele
vooroordeelen tegen de katholieken op de lagere school
geschiedenis hebben geleerd, wat duizendmaal voorkomt,
of voor de zulke wier katholiek gemoed niet willekeurig
mag gekrenkt worden, zijn dergelijke werken ondienstig.
En hoezeer hebben wij katholieken nog reden om ons
over die krenking te beklagen; wanneer men alleen maar
bedenkt, dat zelfs op die openbare scholen waar de katho-
lieken verreweg de overhand hebben, zoo als gezegd is,
zelden of nooit een katholiek werk, zelfs niet in andere
vakken, en allerminst in geschiedenis wordt toegelaten.
Wanneer wij zien, hoe de geschiedschrijver Pütz, gepen-
sioneerd Oherlehrer der Realschule in Keulen, zich alle
moeite gegeven hebbende in zijne schoolboeken over ge-
schiedenis zooveel mogelijk zijn katholicisme, ter wille
van de verdraagzaamheid te verbergen; wanneer wij zien,
dat deze werken onzen landgenooten nog niet zoogenaamd
„onpartijdig" genoeg zijnde, in de hollandsche vertaling
met uitleggende noten zijn vermeerderd, om aan het
geheel eene meer protestantsche kleur te geven, en dat het
laatste vervolg der geschiedenis, buiten Pütz om (ofschoon
deze reeds herhaaldelijk eene nieuwe uitgave liet verschij-
nen) eraan toegevoegd, op dezelfde wijs, zelfs in de kleinste
schooleditie van zijn werk, met oordeel over personen
is verrijkt, zooals de Indépendance en de haren alleen er
dagelijks te lezen geven. Pius IX wordt daar voorgesteld
als een hardnekkig man, welke weigerde „in weerwil
van de ontevredenheid zijner onderdanen en