Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Verder leest men bij voorbeeld, dat Hendrik IV „het
onbepaald geestelijk gezag aan Gregorius VII wilde
betwisten." Ook hier wordt met geen woord gezegd, wat
Gregorius voor gezag wilde bereiken; en het ziet er uit
alsof de ongerechte Hendrik IV slechts de aanmatiging
des Pausen betoomde, zonder het minste onrecht te be-
gaan ? En hoe anders denken daarorer heden zelfs de
meeste protestantsche schrijvers!
Slaan wij nu eens een oog op de geschiedenis der
nieuwere eeuwen! Wat yinden wij daar meestal over de
Bartholomeus-nacht ?
Vooreerst zien wij de fransche koningen voorgesteld,
als of zij de Hugenoten alleen om den wille des geloofs
vervolgden; terwijl men toch weet, dat zij in Duitsch-
land dezelfde Protestanten ondersteunden, doch hunne
beweging in Frankrijk niet toelieten, omdat die repu-
bliekeinsch en tegen 't koningschap gericht was. Verder
lezen wij dan, dat Catharina de Medicis, het plan der
Guises ondersteunende, de Protestanten in Frankrijk uit
te roeijen, den schijn aannam van een verbond tus-
schen Katholieken en Hugenoten te willen sluiten, en den
feestdag des huwelijks van den prot. Hendrik van Bour-
bon met de zuster des konings Karei IX bezigende om
haar plan uit te voeren, vele duizenden 's nachts
om het leven liet brengen." Het is ondertusschen overbe-
kend , dat Catharina herhaaldelijk vredestraktaten met de
Hugenoten heeft gesloten, ten einde over hen te kunnen
heerschen; dat zij echter in een' aanval van jaloezij op het
toenemend gezag haars zoons, den koning, die het hoofd
der Protestanten, Coligny, tot raadsman aan het hof had
geroepen, het voornemen opvatte, dezen laatste te laten
ombrengen. En dat zij, toen dit opzet was mislukt,
voor het leven des konings beducht, plofselijk, twee
dagen later tot den moord van alle Hugenootsche aan-