Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
schoolwet leidt, die niets dan onderlinge verdraagzaam-
heid, dan Christelijke liefde (of hoe men de humaniteit
noemen wil) wensclit te bevorderen. Wij herhalen 't,
wij twijfelen niet aan de goede bedoelingen des wetgevers;
doch hierin heeft hij naar onze meening gedwaald. Hij
heeft de maatschappij beschouwd als ware zij niet uit
sterfelijke zwakke menschen te zamen gesteld, maar uit
eene soort van volmaakte wezens. Het is ons als hadde
hij aldus gedacht. Een leeraar moet een braaf man zijn,
een man die de waarheid zoekt en de liefde oefent;
waarheid zoeken en liefde oefenen maken hem mogelijk
zonder vooroordeel te onderwijzen, en de kinderen tot
schoone deugden op te leiden, evenals Socrates in zijn
tijd dit deed, waar de Christelijke godsdienst niets mede
te maken heeft.
De Inspekteurs moeten alweer mannen van eer en
geweten zijn, die een' eed zullen moeten zweren, dat zij
hunne plichten goed zullen vervullen.
Doch de wetgever heeft niet bedacht, dat alle men-
schen in een of meer opzichten in vooroordeelen worden
opgevoed; dat zij die meestal nooit afleggen ; dat, zooals
ik hierboven reeds aangaf, de schatting van dezelfde
feiten der geschiedenis voor den eene, eene geheel andere
is dan voor den andere; dat daardoor bij het geschied-
verhaal de eene leeraar geheel andere feiten en onder-
deelen zal ophalen dan de andere, waardoor de geschiedenis
eene totaal andere kleur krijgt; dat de eene „kerkge-
schiedenis" zal noemen wat het voor den andere lang
nog niet is, enz. enz.
En behalve deze zaken, komt nog dit erbij, dat,
dewijl de nieuwe wetten vooral het onderwijs in wis-
en natuurkundige wetenschappen willen bevorderen, de
inspekteurs alle bij voorkeur specialiteiten in die vak-
ken zijn. Dit brengt noodzakelijk eene zekere onver-