Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
godsdienstig begrip aanstoot wierd gegeven." Daarop
werd door den minister in de „Memorie van beantwoor-
ding" geantwoord, dat hij van meening was, dat dit
onderwijs zeer wel kan gegeven worden, zonder te kort
te doen aan den eerbied, aan de godsdienstige begrippen
van andersdenkenden verschuldigd. 1)
Het was de uiting eener meening, waarvoor de bewij-
zen alleen door een' leeraar zeiven hadden kunnen gegeven
worden, indien zij te geven waren. De praktijk, welke
hier dan de berekeningen der theorie zou moeten bescha-
men , bewijst evenwel, dat reeds op de lagere scholen „de
eerbied voor andersdenkenden" bij vele leeraren uitloopt
op eerbied voor 't ongeloof, ün is die zoogenaamde eer-
bied daarom reeds in 't lager onderwijs maar half te
bereiken, in 't middelbaar onderwijs is het streven daar-
naar, zoo als bij 't voorloopig verslag werd aangemerkt,
nog moeijelijker. En wil men dan nu de bewijzen
daarvan, en aangetoond zien, dat wij van den eenen
kant, bij de opnoeming van hetgeen volgens de wet
bij het onderwijs in de geschiedenis uitgesloten moet
blijven ons aan geene overdrijving hebben schuldig
gemaaki, en dat van den anderen kant, dewijl deze
uitsluiting, naar de ondervinding ons alle dagen leert,
op geene enkele hoogere burgerschool wordt toegepast,
die zoogenaamde „eerbied voor andersdenkenden" niets
dan eene utopie, ja een holklinkende wensch is, en
altoos blijven zal, zoolang als er verschillende meeningen
over God en eeuwigheid op de wereld blijven bestaan,
zoo gelieve 't den lezer ons nog in de volgende beschou-
wing zijne opmerkzaamheid te schenken.
-1) Zie Kreenen, »De wet op 't middelb. onderwijs," bl. 187 vlgg. Steyn
Parvé en Boissevain, »De wet op 't middelb. onderwijs," bl. 204.