Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ook gelegenheid toe, een enkel boek van katholieke hand
wordt gebruikt. Ja, zelfs de werken op die onzer lioo-
gere burgerscholen gebezigd, waar ter naauwernood twee
tienden der leerlingen Protestant zijn, zijn soms uit
louter toegevendheid, in alle wetenschappen, bijna zon'
der uitzondering, door Protestanten geschreven.
wat moetex een katholiek schrijver en leeraar van
geschiedenis doen, die zich richten avillen naar
ue eischen van eene hoogere burgerschool?
De katholieke schrijver van een handboek voor ge-
schiedenis, wil hij zijn werk op de hoogere burgerscholen
gebruikt zien , moet niet alleen trachten onpartijdig en
ter goeder trouw te zijn, hij moet alle liefde voor de
denkbeelden, die hij 't hoogst acht in de wereld ter
zijde laten; hij moet vele groote mannen die zijne be-
wondering wekken als bijzaak behandelen, andere die
hem minder waard schijnen bespreken; in één woord ,
hij moet een zooveel mogelijk kleurloos verhaal doen,
waarin den personen en volken het eigenlijk merg ont-
breekt; een verhaal zonder bezieling, vooral niets wat
naar een kunstwerk, eene schilderij gelijkt; hoogstens
mag het eene fotografie van de wereldgebeurtenissen zijn,
(h)ch tlan niet eene waartoe de fotograaf vooraf zijne
figuren ordelijk heeft gegroepeerd; o neen, eene foto-
grafie zonder de minste voorbereidselen.
Welnu, ondanks dat het streven eens schrijvers naar
het tot stand brengen van zoodanig werk weinig verhef-
fends heeft voor de ziel, heb ik toch gemeend eene
bepaalde leemte te kunnen vervullen , door voor onze
hoogere burgerscholen zoodanig kleurloos boek te
schrijven. Zooals hieronder nader zal worden aangetoond,
2